Projecte de disseny gràfic aplicat a les estacions de metro d'El Prat Estació, i Les Moreres de la L9 de Barcelona.

Projecte de disseny gràfic aplicat a les estacions de metro d'El Prat Estació, i Les Moreres de la L9 de Barcelona.

Projecte de disseny gràfic aplicat a les estacions de metro d'El Prat Estació, i Les Moreres de la L9 de Barcelona.

Projecte de disseny gràfic aplicat a les estacions de metro d'El Prat Estació, i Les Moreres de la L9 de Barcelona.

Projecte de disseny gràfic aplicat a les estacions de metro d'El Prat Estació, i Les Moreres de la L9 de Barcelona.

La proposta per a aquestes estacions parteix del reconeixement del caràcter subterrani i mineral del lloc, amb una certa evocació dels estrats geològics que apareixen en excavar el subsòl, i posant especial cura en la claredat d’organització de les circulacions dels usuaris. La llum, tant natural com artificial, és utilitzada per orientar l’usuari a través de lluernes i panells retroil·luminats. El groc i el vermell dels panells estan fets amb retalls de fotografies d’edificis del Prat, i els blaus i verds amb detalls de la natura del delta del Llobregat.

La proposta per a aquestes estacions parteix del reconeixement del caràcter subterrani i mineral del lloc, amb una certa evocació dels estrats geològics que apareixen en excavar el subsòl, i posant especial cura en la claredat d’organització de les circulacions dels usuaris. La llum, tant natural com artificial, és utilitzada per orientar l’usuari a través de lluernes i panells retroil·luminats. El groc i el vermell dels panells estan fets amb retalls de fotografies d’edificis del Prat, i els blaus i verds amb detalls de la natura del delta del Llobregat.

La proposta per a aquestes estacions parteix del reconeixement del caràcter subterrani i mineral del lloc, amb una certa evocació dels estrats geològics que apareixen en excavar el subsòl, i posant especial cura en la claredat d’organització de les circulacions dels usuaris. La llum, tant natural com artificial, és utilitzada per orientar l’usuari a través de lluernes i panells retroil·luminats. El groc i el vermell dels panells estan fets amb retalls de fotografies d’edificis del Prat, i els blaus i verds amb detalls de la natura del delta del Llobregat.

La proposta per a aquestes estacions parteix del reconeixement del caràcter subterrani i mineral del lloc, amb una certa evocació dels estrats geològics que apareixen en excavar el subsòl, i posant especial cura en la claredat d’organització de les circulacions dels usuaris. La llum, tant natural com artificial, és utilitzada per orientar l’usuari a través de lluernes i panells retroil·luminats. El groc i el vermell dels panells estan fets amb retalls de fotografies d’edificis del Prat, i els blaus i verds amb detalls de la natura del delta del Llobregat.

La proposta per a aquestes estacions parteix del reconeixement del caràcter subterrani i mineral del lloc, amb una certa evocació dels estrats geològics que apareixen en excavar el subsòl, i posant especial cura en la claredat d’organització de les circulacions dels usuaris. La llum, tant natural com artificial, és utilitzada per orientar l’usuari a través de lluernes i panells retroil·luminats. El groc i el vermell dels panells estan fets amb retalls de fotografies d’edificis del Prat, i els blaus i verds amb detalls de la natura del delta del Llobregat.

01-L9
02-L9
04-L9
05-L9

Posa't en contacte

    Nom

    Correu electrònic